Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

Tutkimus- ja julkaisupalvelut

Ennoran asiantuntemus liittyy erityisesti vähemmistöryhmien työllistymistä ja yhteiskunnallista asemaa koskevaan tutkimukseen. Elina Ekholmin lisensiaattityö käsitteli pakolaisten integraatiota. Hän on myös aiemmin työskennellyt kahdessa European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions -säätiön tutkimuksessa, jotka käsittelivät vähemmistöjen asemaa työelämässä, sekä Euroopan komission tutkimushankkeessa, jossa etsittiin uusia tyistymismahdollisuuksia etnisille vähemmistöille.

Elina Ekholmin väitöskirja Monimuotoisuus ja esteettömyys - näkövammaisten asiantuntijoiden työelämäkokemuksia tarkistettiin Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa 13.11.2009. Näkövammaiset ovat yksi työelämän vähemmistöryhmistä. Suurin osa näkövammaisista työskenteli aiemmin perinteisissä näkövammaisammateissa käsityöläisinä ja hierojina. Koulutuksellisen integraation sekä tietotekniikan ja apuvälineiden kehittymisen myötä näkövammaiset työskentelevät nykyisin enenevässä määrin myös asiantuntija-ammateissa. Tutkimuksessa tarkastellaan näkövammaisten asiantuntijoiden koulutusta, työllistymistä ja työelämäkokemuksia sekä niitä yhteiskunnallisia tekijöitä, jotka estävät tai edesauttavat työelämän monimuotoistumista. Tutkimuksessa kuvataan myös näkövammaisten monitapaista työntekoa, jolloin työtä tehdään apuvälineiden avulla tai keksitään keinoja, joilla korvataan näköaistia. Tutkimus on luettavissa Helsingin yliopiston E-thesis-palvelussa. Painettua versiota voi tilata osoitteesta elina.ekholm (at) ennora.fi hintaan 30 € (sis. alv 8 %) + postikulut.

 

Uusimmat julkaisut

  

Ekholm, E. & Tuokkola, K. & Luhtasaari, M.: Yhteiselon avaimia – 
virikkeitä kunnille hyvien väestösuhteiden edistämiseksi. 

Oikeusministeriö: Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 29/2018.

 

 

 

 

Ekholm, E. & Huttunen, H-P. & Rinas, M. & Tuokkola, K. & Haapakorpi, A. (2018): Korkeakoulututkintojen tunnustamiseen ja täydentämiseen liittyvä sähköinen tiedottaminen – Selvitys asiakaslähtöisen tiedottamisen 
kehittämiseksi.                                                                                    Helsinki:Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 30/2018

 

 

Ekholm, E. & Tuokkola, K.: ”Samalle viivalle”. Havaintoja kuntien yhdenvertaisuustyöstä. Uutta kunnista.                                      Kuntaliiton julkaisusarja 2/2018.

 

 

Savileppä, A. & Ekholm, E. (2016). Kansainvälistyvä Hämeenlinna. 
Toimintamalli maahanmuuttajien kotouttamiseksi 2016 – 2020. 

 

 

Ekholm, Elina (2015). Työtä yhteisön ja yhteiskunnan hyväksi. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Konserni, 53/2015.

 

 

 

Ekholm, Elina & Teittinen, Antti (2014). Vammaiset nuoret ja työntekijäkansalaisuus. Osallistumisen esteitä ja edellytyksiä. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 133. Tutkimuksessa on tarkasteltu vammaisten nuorten työntekijäkansalaisuutta. Työntekijäkansalaisuudella tarkoitetaan sitä taloudellista ja sosiaalista sidettä, jonka työ muodostaa yksilön ja yhteiskunnan välillä. Tutkimusaineisto koostui 21 vammaisen nuoren ja 15 työnantajan haastattelusta. Nuorten ja työnantajien yhteinen näkemys on, että hyvä koulutus, aktiivisuus, ennakkoluulottomuus sekä toimiva palvelujärjestelmä edistävät vammaisten nuorten asemaa työelämässä.

 

Ekholm, Elina (2012). "Mä en olisi tässä nyt." Nuorten kokemusasiantuntijoiden mielipiteitä Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoidosta. Helsinki: Helsingin Diakonissalaitos. Selvityksessä kerrotaan 20 lapsen ja nuoren mielipiteitä intensiivihoidosta. Kokemuksissa painottuvat toisaalta omahoitajan ja lastenkodin yhteisöllisyyden mukanaan tuoma turvallisuus ja rauhoittuminen ja toisaalta pohdinta hoitoon liittyvien sääntöjen oikeuden- ja tarkoituksenmukaisuudesta.

Ekholm, Elina & Katisko, Marja (2012). Yhteiseloa metropolissa – kokemuksia sovittelusta ja näkökulmia lastensuojeluun. Diakonia-ammattikorkeakoulu. B Raportteja 52. Tampere: Juvenes Print Oy. Metropolialueella kohtaavat eri puolilta maata ja maailmaa muuttaneet ihmiset ja perheet. Julkaisu koostuu kahdesta tutkimuksesta, joissa tarkastellaan ajankohtaisia metropolialueen ilmiöitä: maahanmuuttajataustaisten perheiden tilannetta sekä naapurustossa ja nuorten parissa syntyviä konflikteja ja niiden sovittelua. Tutkimusten avulla halutaan tuoda virikkeitä palvelujärjestelmien kehittämiseen, ongelmien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn sekä arjen kanssakäymisen parantamiseen.

Ekholm, Elina (2011). Konflikti kerrostalossa – sopua naapurustoon. Teoksessa Sopua! Näkökulmia naapuruussovitteluun. Suomen Pakolaisapu. Helsinki: Esa Print Oy.

 

Aiemmin ilmestyneet julkaisut

Ekholm, Elina (2011). Maahanmuuttajien osaaminen näkyväksi. Sisäasiainministeriön julkaisut 6/2011. Helsinki: Sisäasiainministeriö.

Ekholm, Elina (2010) Monimuotoisuus työelämässä – näkövammaiset asiantuntijat edelläkävijöinä. Työpoliittinen aikakauskirja 2/2010, 45 – 58.

Ekholm, Elina & Mikkonen, Anna & Martiskainen Taina (2008) Access to Quality Education for Asylum-seeking and Refugee Child. Finland Country Report. Geneve: UNHCR.

Ekholm Elina & Salmenkangas Mai (2008). Puhumalla paras – ratkaisuja arjen etnisiin konflikteihin. Helsinki: Sisäasiainministeriö 1/2008. Arjen etnisten konfliktien ehkäisyä, käsittelyä ja ratkaisua käsittelevä kirja julkistettiin huhtikuussa 2008 pidetyssä Etnisten suhteiden foorumissa ja julkaisun verkkoversio löytyy osoitteesta www.intermin.fi/julkaisut → Sisäasiainministeriön julkaisut → Puhumalla paras

Ekholm, Elina, Magennis, Sophie & Salmelin, Leni (toim.) (2005). Shaping our Future. A Practical Guide to the Selection, Reception and Integration of Resettled Refugees. Ministry of Labour. Helsinki: Edita Prima. (Ilmestynyt myös suomeksi nimellä Uusi alku – käsikirja pakolaisten valinnasta, vastaanotosta ja kotouttamisesta.)

Forsander, Annika & Ekholm, Elina & Hautaniemi, Petri (toim.) (2001).Monietnisyys, työ ja yhteiskunta. Helsinki: Palmenia-kustannus.

Ekholm, Elina (toim.) (1999). Maahanmuuttajat yrittäjinä - kokemuksia maahanmuuttajien osuuskunnista. Helsinki: Helsingin yliopiston Vantaan täydennyskoulutuslaitoksen julkaisuja 21/1999. (Ilmestynyt myös englanniksi nimellä Experiences of Multicultural Co-operatives.)

Ekholm, Elina (1997). Experience in measuring refugees´ integration in Finland. Teoksessa Measurement and indicators of integration. Council of Europe. Community relations. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Eneh, Oge & Ekholm, Elina & Pitkänen, Maarit (1997). Case studies of good practice for the prevention of racial discrimination and xenophobia and the promotion of equal treatment in the workplace. Finnish study. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Working Paper No.: WP/97/37/EN.

Ekholm, Elina & Pitkänen, Maarit. (1995). Preventing racism at the workplace. Report on the ethnic minorities and migrants in the Finnish labour market. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Working Paper No.: WP/95/52/EN.

Forsander, Annika & Ekholm, Elina & Saleh, Rayah (1994). Monietninen työ - haaste ammattitaidolle. Helsinki: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksen täydennyskoulutusjulkaisuja 9/1994.

Ekholm, Elina (1994). Syrjäytyä vai selviytyä. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 9/1994. Helsinki: Painatuskeskus Oy.

 Monimuotoisuus ja esteettömyys - näkövammaisten asiantuntijoiden työelämäkokemuksiaMonimuotoisuus ja esteettömyys - näkövammaisten asiantuntijoiden työelämäkokemuksia

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elina Ekholmin uusin, Helsingin Diakonissalaitokselle tekemä selvitys kuvaa lasten ja nuorten näkemyksiä lastensuojelusta.

 

 Yhteiseloa metropolissa

  

Sopua! Näkökulmia naapuruussovitteluun

 

 Maahanmuuttajien osaaminen näkyväksi 

 

Puhumalla paras

 

Ronda (McHeels Brooke) 3.3.2001 – 7.9.2015

 

Rakas Rondamme jätti meidät syyskuussa. Pitkin kevättä se laihtui ja vanheni silmissä, mutta jaksoi kesämökillä vielä pitää veljen perheen Appenzeller-pennun kurissa.  Saipa Romppainen kesällä vielä ilohepulikohtauksenkin, kun pääsi mökin pihalle kirmaamaan. Syksyn koittaessa vanhuksemme kuitenkin heikkeni nopeasti ja lähdön hetki koitti.

Ronda oli uskollinen ystävämme pitkälti yli 14 vuotta. Se oli lihaksikas ja isokokoinen narttu, jolla oli kaunis ja uljas pää. Tassut sojottivat kuitenkin persoonallisesti omiin suuntiinsa, joten näyttelykoiran ura ei sille luonnistunut. Se oli kotikoira, joka jakoi arkemme aina iloisena ja hyväntuulisena.

Nora-siskon (McHeels Angelika) sisarkateus varjosti Rondan nuoruusvuosia. Vaikka nartut vuosien etsikkoajan jälkeen vanhemmiten ystävystyivät, jätti Noran käytös Rondaan epäluulon muita koiria kohtaan. Se oli myös jonkin verran varauksellinen uusien ihmisten suhteen. Kotiväkeä kohtaan se oli itse lempeys; ei tarvinnut kuin vilkaista sitä, niin häntä alkoi heti heilua.

Menetimme kolmen vuoden sisällä kummatkin ihanat McHeels-tyttömme. Onneksi Andy (Kalandor Nahar) muutti luoksemme pian Rondan poismenon jälkeen. Koti ei ole koti ilman heeleriä.

Rondan pitkästä elämästä iloiten

Elina, Harri, Heidi, Sikke, Kalle, Petri, Sari ja Hector